szukaj >

bip_logo_pl
odstep
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zakup licencji oprogramowania dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (numer sprawy: RZP B/2013/11/01)  więcej >

Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyzy w zakresie śluz dla rowerów oraz dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych  więcej >

Zaproszenie do składania ofert na zakup czasu antenowego w telewizji i radiu oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii społecznej promującej bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego głoszonego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja rozwiązań stosowanych w celu oceny i wyboru ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w projektach drogowych i kolejowych realizowanych w ramach POIiŚ wobec rozwiązań stosowanych w innych krajach członkowskich UE. (numer sprawy: RZP PN/B/2013/10/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wykonanie opracowania pt. „Warunki techniczne elementów infrastruktury drogowej stosowanych w organizacji ruchu na drogach”, PN B/2013/09/03.  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczeń sieciowych wraz z licencjami” (numer sprawy: RZP B/2013/09/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Wykonywanie usług sprzątania" RZP: B/2013/09/01  więcej >

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji akcji edukacyjno – informacyjnej przedstawiającej nadmierną prędkość, jako najczęstszą przyczynę wypadków drogowych i prezentującej jej negatywne skutki ogłoszonego przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Znak: TRD-3MK-5175- 49/13.  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)” (numer sprawy: RZP B/2013/08/04)  więcej >

Zapytanie ofertowe na przygotowanie kreacji i produkcję dwóch spotów reklamowych Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Wykonanie badania ewaluacyjnego pt: Ewaluacja efektów realizacji projektów lotniczych realizowanych w ramach POIiŚ (numer sprawy: RZP PN/B/2013/08/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa, instalacja i konfiguracja półki dyskowej do posiadanej przez Zamawiającego macierzy” (numer sprawy: RZP: B/2013/08/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „ Zakup licencji oprogramowania” (numer sprawy: RZP PN/B/2013/08/01)  więcej >

Dialog techniczny  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Dostawa kalendarzy na 2014 rok dla działań informacyjno-promocyjnych realizowanych" (numer sprawy: RZP PN/B/2013/07/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie wybranych elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” (numer sprawy: RZP B/2013/07/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu szkoleniowego z zasad uspokojenia ruchu w obszarach zabudowanych na drogach samorządowych (numer sprawy: RZP B/2013/06/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „świadczenie usług konserwacji instalacji wentylacji ogólnej w budynkach A, B i C Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” (numer sprawy: RZP B/2013/06/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „świadczenie usługi monitoringu mediów: prasy ogólnopolskiej i regionalnej, Internetu oraz mediów elektronicznych (stacji radiowych i telewizyjnych)” (numer sprawy: RZP B/2013/06/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług prawnych w zakresie zadań wykonywanych w ramach realizacji i wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” (numer sprawy: RZP B/2013/04/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: „Produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR” (numer sprawy: RZP B/2013/04/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż mebli biurowych, krzeseł z pulpitem oraz foteli biurowych obrotowych”. Postępowanie składa się z trzech niezależnych części (numer sprawy: RZP B/2013/04/03)  więcej >

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Świadczenie usługi monitoringu mediów: prasy ogólnopolskiej i regionalnej, internetu oraz mediów elektronicznych (stacji radiowych i telewizyjnych)" RZP B/2013/04/01  więcej >

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi polegającej na publikowaniu obwieszczeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej" (nr sprawy: RZP:B/2013/03/03)  więcej >

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przy ulicy Chałubińskiego 4/6 i na przyległym terenie zgodnie z Instrukcja Ochrony MTBiGM oraz w razie konieczności w zapasowym miejscu pracy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej" (nr sprawy: RZP B/2013/03/02)  więcej >

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Przygotowanie i publikacja na łamach pracy ogólnopolskiej i branżowej cyklu 8 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat efektów realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze transportu" (nr sprawy: RZP B/2013/03/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy, polegających na zapewnieniu w okresie 13.03. - 27.12.2013 r. noclegów ze śniadaniem dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, przeprowadzających w 2013 r. postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (numer sprawy: RZP B/2013/02/01)  więcej >

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów oraz kserokopiarek” (nr sprawy: RZP B/2013/02/03)  więcej >

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wsparcie eksperckie dla pracowników Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w zakresie przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w sektorze transportu” (nr sprawy: RZP B/2013/02/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, którego przedmiotem jest: "Produkcja oraz dystrybucja blankietów zaświadczeń ADR" (nr sprawy: RZP B/2012/12/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręku na: „Zakup 550 licencji oprogramowania OfficeObject Document Manager wraz ze szkoleniem dla 650 osób, oraz zakup sprzętu IT i oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów” (III Etap Projektu Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów), (nr sprawy: RZP B/2012/11/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostęp do codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz”. (nr sprawy: RZP B/2012/12/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu wraz z usługą sieci korporacyjnej VPN łączącej dwie siedziby Ministerstwa TBiGM” (nr sprawy: RZP B/2012/12/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa oprogramowania antywirusowego oraz ochrony systemu poczty elektronicznej, rozumiana jako udzielenie praw licencyjnych do ich użytkowania i aktualizacji, wraz ze wsparciem produktów dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych”. Postępowanie składa się z dwóch niezależnych części (numer sprawy: RZP B/2012/12/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa prasy krajowej w 2013 r.” (numer sprawy: RZP B/2012/11/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są: Roboty instalacyjne elektryczne w budynkach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (numer sprawy: RZP B/2012/11/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa sprzętu komputerowego”. Postępowanie składa się z dwóch niezależnych części (numer sprawy: RZP B/2012/11/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Ubezpieczenie pojazdów samochodowych” (numer sprawy: RZP: B/2012/11/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych” (numer sprawy: RZP B/2012/10/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa, instalacja i konfiguracja półki dyskowej do posiadanej przez Zamawiającego macierzy” (numer sprawy: RZP B/2012/10/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa, instalacja i konfiguracja serwerów wraz z osprzętem i platformą wirtualizacyjną, kompatybilnych z użytkowanymi macierzami i przełącznikami sieciowymi oraz pogwarancyjna usługa serwisowa użytkowanych macierzy i przełączników sieciowych dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie" (numer sprawy: RZP B/2012/10/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : Dostawa przełączników sieciowych (numer sprawy: RZP B/2012/09/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest : Dostawa czasopism zagranicznych dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (numer sprawy: RZP B/2012/09/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu „Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020” (numer sprawy: RZP B/2012/09/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby pracowników MTBiGM zaangażowanych we wdrażanie priorytetów transportowych POIiŚ” (numer sprawy: RZP: B/2012/08/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Zintegrowanego Systemu Finansowo-Kadrowego Egeria (w skrócie: System) – asysty technicznej i utrzymania Systemu - przez okres 24 miesięcy” (numer sprawy: RZP B/2012/08/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usług telefonicznych dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej mieszczących się w budynkach przy ul. Wspólnej 2/4 i ul. Kruczej 38/42 w Warszawie” (nr sprawy: RZP B/2012/08/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Opracowanie pn. „Metodologia wyznaczania obszarów przewidzianych do urbanizacji”. (numer sprawy: RZP B/2012/08/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych dla działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (numer sprawy: RZP B/2012/08/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Zintegrowanego Systemu Finansowo-Kadrowego Egeria (w skrócie: System) – asysty technicznej i utrzymania Systemu - przez okres 12 miesięcy” (numer sprawy: RZP B/2012/07/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Przygotowanie i publikacja na łamach prasy ogólnopolskiej i branżowej cyklu 8 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat efektów realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze transportu (numer sprawy: RZP B/2012/07/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dzieła pt. „Określenie zakresu i sposobu wprowadzenia zmian w prawie budowlanym w związku z nową redakcją wymagań podstawowych dla obiektów budowlanych oraz właściwości użytkowych wyrobów, zawartą w Rozporządzeniu PE i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR).” (numer sprawy: RZP B/2012/07/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręku pt. "Dostawa zimnej wody i odprowadzanie ścieków” (nr sprawy: RZP B/2012/06/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Druk blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz ich dystrybucję" (RZP B/2012/07/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na wykonaniu centralnej instalacji chłodu w systemie VRF oraz wykonaniu wentylacji mechanicznej w budynkach Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (numer sprawy: RZP B/2012/07/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę kalendarzy na 2013 r. i materiałów informacyjno-promocyjnych dla działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” (nr sprawy: RZP B/2012/06/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu inteligentnych systemów transportowych w ramach działania 8.3 POIiŚ (nr sprawy: RZP B/2012/06/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w pomieszczeniach budynków Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w Warszawie (nr sprawy: RZP B/2012/06/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. Ocena najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu transportu drogowego wybranych w trybie konkursowym w ramach działań 6.1 oraz 8.2" (nr sprawy: RZP : B/2012/06/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego - Dostawa i wydawanie kart do tachografów cyfrowych (nr sprawy: RZP B/2012/05/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Świadczenie usługi polegającej na publikowaniu obwieszczeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju oraz w prasie ogólnopolskiej (nr sprawy: RZP B/2012/04/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – Obsługa techniczna i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych (nr sprawy: RZP B/2012/02/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy, polegających na zapewnieniu w okresie 14.03. – 27.12.2012 r. noclegów (w tym śniadanie) dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, przeprowadzających w 2012 r. postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (numer sprawy: RZP B/2012/02/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ NATURALNEJ WODY ŹRÓDLANEJ, (numer sprawy: RZP B/2012/01/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PRASY KRAJOWEJ, (numer sprawy: RZP B/2011/12/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g." B/2011/12/03  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej wraz ze wsparciem produktu dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych (nr sprawy: RZP B/2011/12/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ PRASY KRAJOWEJ, (numer sprawy: RZP B/2011/12/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze powyżej 50 g" (nr sprawy: B/2011/11/06)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręku pt. "Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych do 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym przez firmę Poczta Polska Spółka Akcyjna” (nr sprawy: RZP:B/2011/11/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "WYKONANIE ROZDZIELNICY RG-A2 Z WEWNĘTRZNĄ LINIĄ ZASILAJĄCĄ DO BUDYNKU „A” MINISTERSTWA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ"  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie z wolnej ręku pt. "Zapewnienie w latach 2012-2015 łączności alarmowej i bezpieczeństwa w obszarach odpowiedzialności polskiej administracji morskiej w obszarach morza A1 i A2 systemu GMDSS" (nr sprawy: RZP B/2011/10/11)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie pojazdów samochodowych, (numer sprawy: RZP B/2011/11/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany programu wieloletniego na lata 2004 – 2023 pn: Program ochrony brzegów morskich, ustanowionego ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich” (nr sprawy: RZP B/2011/11/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Kampania społeczna promująca bezpieczne zachowania wśród uczestników ruchu drogowego” (nr sprawy: RZP B/2011/10/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla zmiany programu wieloletniego na lata 2004 –2023 pn: Program ochrony brzegów morskich, ustanowionego ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Program ochrony brzegów morskich” (nr sprawy: RZP B/2011/09/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług dokonywania przeglądów technicznych i konserwacji instalacji „Systemów Ochrony Przeciwpożarowej” w budynkach Ministerstwa Infrastruktury. Zamówienie składa się z dwóch niezależnych części” (nr sprawy: RZP B/2011/09/08)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiujących” (nr sprawy: RZP B/2011/09/10)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie opracowania pn. „Raport Otwarcia” w ramach Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu (nr sprawy: RZP B/2011/09/09)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism zagranicznych wraz dodatkami i wydaniami specjalnymi dla Ministerstwa Infrastruktury Głównej Biblioteki Komunikacyjnej w 2012 roku (nr sprawy: RZP B/2011/08/06)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług sprzątania” (numer sprawy: RZP B/2011/09/07)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego" RZP B/2011/09/05  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przedstawienie prognoz zapotrzebowania (popytu) na kolejowe pasażerskie przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe w perspektywie do 2025 roku, które będą wykonywane w ramach świadczenia obowiązku służby publicznej" RZP B/2011/09/06  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie i wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów" RZP B/2011/09/03  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów, zawierających elementy odblaskowe, na potrzeby działań prowadzonych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” RZP B/2011/09/02  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji pod nazwą: "Zielone Korytarze – działanie na rzecz multimodalnego, zrównoważonego systemu transportowego", która odbędzie się w dniach 21-22 września 2011 r. w Szczecinie (numer sprawy: RZP B/2011/08/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na „Wykonanie opracowania dotyczącego planu rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce” (nr sprawy: RZP B/2011/09/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na publikowaniu obwieszczeń Ministra Infrastruktury w wybranych tytułach prasy lokalnej na terenie całego kraju (nr sprawy: RZP B/2011/08/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie do eksploatacji w pełni skonfigurowanego systemu backupowego” (nr sprawy: RZP B/2011/05/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Wykonywanie konserwacji instalacji sanitarnych w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury" (RZP B/2011/08/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej” (nr sprawy: RZP B/2011/08/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno-Użytkowego Pilotażowego wdrożenia RIS Dolnej Odry (nr sprawy RZP B/2011/06/08)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest Aktualizacja Systemu Informacji Prawnej – Lex Omega wraz z poszczególnymi modułami przez okres 36 miesięcy (nr sprawy RZP B/2011/07/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie II etapu centralnej instalacji chłodu w systemie VRF w budynku "B" i "C" Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 (nr sprawy: RZP B/2011/07/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY (nr sprawy: RZP B/2011/07/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest DOSTAWA ARTYKUŁÓW, ZAWIERAJĄCYCH ELEMENTY ODBLASKOWE, NA POTRZEBY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO (nr sprawy: RZP B/2011/06/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są przeglądy techniczne i konserwacja instalacji „SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” w budynkach MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY (nr sprawy: RZP B/2011/06/07)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia dla infrastruktury IT i systemów Teleinformatycznych. Nr sprawy RZP/2011/06/06  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty modernizacyjne polegające na przebudowie trzech dźwigów osobowych w budynku "A" Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (nr sprawy: RZP B/2011/05/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ systemu kontroli zawierania umów dla zadań objętych projektem na ograniczenia nieprawidłowości występujących w projektach sektora transportu realizowanych w ramach POIiŚ” (nr sprawy: RZP B/2011/06/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa fabrycznie nowych (nie regenerowanych) tonerów i tuszów do drukarek, faksów oraz kserokopiarek”, RZP B/2011/06/03  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kalendarzy na 2012 r i artykułów informacyjno - promocyjnych dla działań Ministerstwa Infrastruktury realizowanych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie składa się z dwóch niezależnych części (nr sprawy: RZP B/2011/06/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych (kserokopiarek)(nr sprawy: RZP B/2011/05/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ. Zamówienie składa się z trzech niezależnych części (nr sprawy: RZP B/2011/04/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania o cenę, którego przedmiotem jest świadczenie usługi cateringowej podczas obchodów Europejskiego Dnia Morza 2011  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Analiza najważniejszych problemów występujących w projektach z zakresu transportu morskiego oraz śródlądowych dróg wodnych realizowanych w ramach działań 7.2 oraz 7.5 POIiŚ”, RZP B/2011/04/03  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego "Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie POIiŚ z zakresu zagadnień zamówień publicznych" RZP B/2011/04/01  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są przeglądy techniczne i konserwacja instalacji systemów ochrony przeciwpożarowej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury (nr sprawy RZP B/2011/03/07)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Zapewnienie całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Ministerstwa Infrastruktury przy ulicy Chałubińskiego 4/6 i na przyległym terenie zgodnie z „Planem Ochrony”, RZP B/2011/03/05  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa materiałów biurowych”, RZP B/2011/03/02  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Świadczenie usług hotelarskich na terenie Warszawy, polegających na zapewnieniu noclegu ze śniadaniem dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających w 2011 r. postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa Infrastruktury zlokalizowanych przy ul. Wspólnej 2/4 i ul. Kruczej 38/42 w Warszawie (nr sprawy RZP B/2011/03/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „świadczenie usług ubezpieczeniowych w zakresie grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia na życie pracowników ministerstwa infrastruktury oraz członków ich rodzin” (nr sprawy: RZP B/2011/03/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Wykonanie czynności techniczno – organizacyjnych związanych z obsługą teoretycznego egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym” (nr sprawy: RZP B/2011/02/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji podestu przy budynku „B” i budynku rotundy w Ministerstwie Infrastruktury” (nr sprawy: RZP B/2011/02/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie poza granice kraju (nr sprawy: RZP B/2011/03/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Druk blankietów zaświadczeń ADR oraz ich dystrybucja”, RZP B/2011/01/02  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest „Dostawa energii cieplnej” (nr sprawy: RZP B/2010/12/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczanie codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz”, RZP B/2011/01/01  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Obsługa techniczna i konserwacja centrali telefonicznej ERICSSON MD-110 oraz sieci telefonicznej w Ministerstwie Infrastruktury (nr sprawy: B/2010/12/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostarczanie codziennego internetowego serwisu informacyjnego wraz z archiwum depesz” (RZP B/2010/12/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiujących w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, Wspólnej 2/4 i Kruczej 38/42 w okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy” (nr sprawy: RZP B/2010/11/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „ Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia dla infrastruktury IT i systemów teleinformatycznych" (nr sprawy: B/2010/10/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie Ministerstwu Infrastruktury prawa do aktualizacji oprogramowania antywirusowego (odnowienie licencji) i bazy danych sygnatur wirusów oprogramowania obecnie eksploatowanego w sieci komputerowej i zakup nowych licencji już eksploatowanego oprogramowania wraz ze wsparciem produktu dla kompleksowej ochrony systemów komputerowych w Ministerstwie Infrastruktury” (nr sprawy: RZP B/2010/11/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie pojazdów samochodowych"  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa samochodów osobowych (nr sprawy: B/2010/11/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę prasy krajowej dla Ministerstwa Infrastruktury w 2011 roku (nr sprawy RZP/PN/B/2010/11/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą telefonów komórkowych (nr sprawy: RZP B/2010/07/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa kuponów – talonów dla uprawnionych pracowników (nr sprawy: B/2010/10/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wdrożenie do eksploatacji w pełni skonfigurowanego systemu backupowego oraz dostawa obudowy i serwerów kasetowych wraz z macierzą dyskową i platformą wirtualizacyjną” (nr sprawy: RZP B/2010/09/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, budowa i uruchomienie portalu internetowego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z przeglądarkową grą komputerową, oraz jego hosting, serwis i asysta techniczna”  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa mobilnych miasteczek ruchu drogowego (nr sprawy: B/2010/09/06)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ubezpieczenie pojazdów samochodowych (nr sprawy: B/2010/10/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług prawnych w zakresie zadań wykonywanych w ramach realizacji i wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na modernizacji podestu wokół budynku B i budynku rotundy Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie” (nr sprawy: RZP B/2010/06/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ KALENDARZY NA 2011 r. DLA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (Nr sprawy: RZP B/2010/09/08)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury (nr sprawy: RZP B/2010/06/05)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór i wywóz odpadów stałych z obiektów Ministerstwa Infrastruktury (nr sprawy: RZP B/2010/09/01)  więcej >

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty remontowe w pomieszczeniach budynków Ministerstwa Infrastruktury” (nr sprawy: RZP B/2010/07/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH (nr sprawy RZP B/2010/08/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMUJĄCYCH FUNDUSZ SPÓJNOŚCI W SEKTORZE TRANSPORTU (Nr sprawy: RZP B/2010/08/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego WERYFIKACJA WSKAŹNIKÓW ORAZ ICH WARTOŚCI DOCELOWYCH DLA VI, VII i VIII PRIORYTETU POIiŚ  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest udzielenie prawa do aktualizowania i korzystania z posiadanych przez Ministerstwo baz informacji prawnej Lex Omega wraz z modułami „Komentarze”, „Informator Prawno-Gospodarczy” (IPG), „Prawo Europejskie” (PE), wraz z dzierżawą serwerów intranetowych, w aktualizacji dwutygodniowej i tygodniowej w zależności od typu licencji, na okres 12 miesięcy  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie II etapu instalacji chłodu w systemie VRF w budynku „A” Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 (nr sprawy: RZP B/2010/06/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację instalacji wentylacji ogólnej w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 (Nr sprawy: RZP B/2010/05/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Roboty remontowo-budowlane w budynku „B” Ministerstwa Infrastruktury (Nr sprawy B/2010/07/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę akcesoriów komputerowych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury (Nr sprawy B/2010/06/06)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem są usługi promocyjne dla Ministerstwa Infrastruktury, Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podczas cyklu 20 imprez plenerowych pod nazwą „Lato z radiem” (Nr sprawy: RZP B/2010/06/04)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów edukacyjnych i artykułów promocyjnych zawierających elementy odblaskowe (Nr sprawy B/2010/06/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z dostawą 25 sztuk modemów z aktywnymi i skonfigurowanymi kartami SIM (Nr sprawy: RZP B/2010/04/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie badania ewaluacyjnego na temat: „Ocena stanu przygotowania i analiza najważniejszych problemów w realizacji projektów transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych przewidzianych do finansowania w ramach POIiŚ” (Nr sprawy: RZP B/2010/06/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: Dostawa fabrycznie nowych (nieregenerowanych) tonerów i bębnów do drukarek komputerowych (Nr sprawy: RZP B/2010/05/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie i realizację zewnętrznej kampanii reklamowej dotyczącej transportowych projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności 2004-2006 w Polsce w zakresie druku i ekspozycji plakatów na nośnikach typu billboard (Nr sprawy B/2010/03/03)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „KONSERWACJĘ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH UŻYTKOWANYCH W BUDYNKACH A, B i C MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY (MI) W WARSZAWIE PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 (ZAMÓWIENIE PODZIELONE NA 2 CZĘŚCI)” nr sprawy: RZP B/2010/03/02/PN  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Przeprowadzenie: Weryfikacji poprawności sporządzonych przez beneficjentów Funduszu Spójności aktualizacji analiz ekonomiczno-finansowych załączonych do 3 raportów końcowych z realizacji wieloletnich projektów infrastrukturalnych z zakresu drogownictwa i kolejnictwa" (Nr sprawy: RZP /B/2010/03/01/ PN)  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na zorganizowanie i przeprowadzenie w okresie od 15 lutego do 17 grudnia 2010 r. indywidualnych szkoleń jezyka angielskiego i francuskiego dla 42 pracowników oraz zrealizowanie grupowych szkoleń języka francuskiego dla 14 pracowników Ministerstwa (Nr RZP/ 2010/01/03)  więcej >

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na Zapewnienie noclegów ze śniadaniem i kolacji wraz z napojami dla członków Państwowej Komisji kwalifikacyjnej, przeprowadzających w 2010 r. postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz w związku z udziałem członków Komisji w posiedzeniach Komisji (Nr sprawy B/2010/01/01)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na przewozy pasażerskie poza granice kraju (Nr sprawy: RZP B/2010/01/02)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę naturalnej wody źródlanej (Nr sprawy: RZP 2/12/09/PN/B)  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na "Dostawę gazu do dwóch punktów znajdujących się w budynku przy ul. Chałubińskiego 4 tj. stołówki pracowniczej oraz do mieszkania służbowego nr 9 (Nr RZP 4/10/09/WR/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego Zintegrowanego Systemu Finansowo – Kadrowego Egeria – asysty technicznej i utrzymania Systemu – przez okres 36 miesięcy (Nr sprawy: RZP 6/10/09/WR/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego „Analiza drogowych projektów inwestycyjnych w Polsce pod kątem czynników negatywnie wpływających na jakość sporządzanej dokumentacji projektowej i przetargowej, a także pod kątem zakresu odpowiedzialności projektanta za błędy projektowe i skutecznego egzekwowania tej odpowiedzialności” (nr sprawy 1/12/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Ubezpieczenie pojazdów samochodowych w roku 2010” (Nr sprawy: RZP 7/10/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż mebli biurowych (Nr sprawy 5/11/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę trzech samochodów osobowych (Nr sprawy RZP 4/11/09/PN/B)  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „Przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze transportu” (Nr sprawy 2/11/09/WR/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Prasy krajowej dla Ministerstwa Infrastruktury w 2010 roku (Nr sprawy RZP 1/11/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę kuponów-talonów dla uprawnionych pracowników (Nr sprawy 3/11/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa artykułów promocyjnych dla działań promocyjnych Ministerstwa Infrastruktury realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  więcej >

„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisowych urządzeń kopiujących wraz z dostawą części zamiennych i wymianą materiałów eksploatacyjnych, składające się z 3 odrębnych części” (Nr sprawy: RZP 3/10/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę fabrycznie nowych (nie regenerowanych) tonerów i tuszów do drukarek, faksów oraz kserokopiarek dla Ministerstwa Infrastruktury (Nr sprawy 02/10/09/PN/B)  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup licencji na produkty (oprogramowanie/dostęp klienta do serwerów) firmy Microsoft, w licencjonowaniu typu Open Government – Otwarta Licencja Microsoft – dla jednostek publicznych, na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów budowlanych oraz wymianę klepki podłogowej na typu „finishparkiet” na V piętrze w budynku „A” Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Rozstrzygnięcie postępowania w trybie zapytania o cenę na: zakup licencji na produkty (oprogramowanie/dostęp klienta do serwerów) firmy Microsoft, w licencjonowaniu typu Open Government – Otwarta Licencja Microsoft – dla jednostek publicznych, na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury ( nr sprawy RZP 01/09/09/ZOC/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Infrastruktury (Nr sprawy 3/09/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę i montaż mebli biurowych dla pracowników realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Nr sprawy 2/09/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę artykułów i kalendarzy promocyjnych dla działań promocyjnych Ministerstwa Infrastruktury realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Nr sprawy 4/09/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki na „świadczenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym” (RZP 1/08/09/WR/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie z wolnej ręki na „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń językowych dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze transportu” (Nr sprawy 2/06/09/WR/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę materiałów promujących Fundusz Spójności w sektorze transportu” (Nr sprawy 1/07/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty modernizacyjno-remontowe, składające się z 4 odrębnych części, które zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach budynków A, B i C Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz w pomieszczeniach użytkowanych przez MI w budynku przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (Nr sprawy: RZP 2/07/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie konserwacji i napraw elektronicznego systemu kontroli dostępu, alarmowania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 (Nr sprawy 03/07//09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych i papieru kserograficznego na potrzeby pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)” (Nr sprawy 03/05/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę papieru kserograficznego” (Nr sprawy 01/05/09/PN/B)  więcej >

Dostawa osprzętu i materiałów instalacyjnych wraz z montażem, w celu rozbudowy sieci strukturalnej teleinformatycznej w budynkach Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 oraz w pomieszczeniach biurowych użytkowanych przez Ministerstwo przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (Nr sprawy: RZP 5/04/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie usług sprzątania pomieszczeń w budynkach przy ul. Chałubińskiego 4/6 i ul. Wspólnej 2/4 oraz sprzątania terenu zewnętrznego przy budynku ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (Nr sprawy: RZP 3/04/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie badania ewaluacyjnego on-going na temat: „Zagrożenia w procesie realizacji projektów lotniczych przewidzianych do finansowania w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przeprowadzenie weryfikacji studiów wykonalności inwestycji infrastrukturalnych i zakupowych w ramach SPO Transport  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Analizę rynku wykonawców i projektantów oraz barier występujących przy realizacji zamówień publicznych w budownictwie kolejowym w Polsce"  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów biurowych”, (Nr sprawy 7/02//09/PN/B  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Przeprowadzenie audytu przygotowania instytucjonalnego GDDKiA jako instytucji realizującej projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską”, (Nr sprawy 01/03//09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 I NA PRZYLEGŁYM TERENIE ZGODNIE Z „PLANEM OCHRONY” (Nr sprawy RZP 2/03/09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Przeprowadzenie audytu przygotowania instytucjonalnego PKP PLK S.A. jako instytucji realizującej projekty inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską oraz audytu wskazanych inwestycji”, (Nr sprawy 6/02//09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług polegających na zapewnieniu noclegów ze śniadaniem i kolacji wraz z napojami, przeznaczonych dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej przeprowadzających w 2009 r. postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz w związku z udziałem członków Komisji w posiedzeniach Komisji (Nr sprawy: RZP 5/02/09/WR/B  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie pt. „Dokument implementacyjny do roku 2015, porządkujący wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” (Nr sprawy 03/02//09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Druk zaświadczeń ADR w ilości 55 tys. szt. oraz ich dystrybucję” (Nr sprawy 2/02//09/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na druk zaświadczeń ADR w ilości 55 tys. szt. oraz ich dystrybucję (Nr sprawy 1/12/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, instalację i konfigurację macierzy dyskowych wraz osprzętem oraz usługę serwisową dwóch serwerów IBM  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych przy rozliczeniach bezgotówkowych w formie kart elektronicznych (Nr sprawy: RZP 2/11/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę firewalla i urządzeń do ochrony systemu poczty elektronicznej dla Ministerstwa Infrastruktury (nr postęp. RZP VI/11/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa urządzeń i wyrobów budowlanych oraz ich montaż w budynkach Ministerstwa w celu dostosowania pomieszczenia biurowego nr 08 w budynku „A” na serwerownię bis w Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury (Nr sprawy: RZP 6/10/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kuponów dla uprawnionych pracowników Ministerstwa Infrastruktury (Nr sprawy: RZP MIb 1/11/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego w ramach pomocy technicznej POIiŚ (Nr sprawy: RZP 7/10/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa prasy krajowej wraz z dodatkami i wydaniami specjalnymi dla Ministerstwa Infrastruktury w 2009 roku (Nr sprawy: RZP 4/10/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów promocyjnych dla działań promocyjnych Ministerstwa Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) (Nr sprawy: RZP 1/10/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z kosztorysami inwestorskimi i ofertowymi (tzw. ślepe) instalacji chłodu w budynkach A, B i C oraz częściowe wykonanie chłodu w budynków B i C (pokoje z oknami w elewacji zachodniej) Ministerstwa Infrastruktury (MI) w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (Nr sprawy: RZP 3/10/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów budowlanych oraz wymianę klepki podłogowej na typu "finisz" parkiet na II i III piętrze w budynku "A" Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sieciowego sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie zgodnie z SIWZ  więcej >

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę czasopism zagranicznych dla Ministerstwa Infrastruktury w latach 2009-2011  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie opracowania pt.: Koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne (Nr sprawy RZP 8/06/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych, notebooków, monitorów LCD, drukarek oraz akcesoriów komputerowych zgodnie z SIWZ  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz zamawiającego usług polegających na wykonywaniu badań profilaktycznych pracowników Zamawiającego oraz kandydatów do pracy u Zamawiającego, tj badań wstępnych, badań okresowych i badań kontrolnych, wydawanie orzeczeń lekarskich wystawianych na podstawie wykonanych badań oraz zapewnienie udziału lekarza w komisji BHP powołanej przez Zamawiającego w trybie art 237 Kodeksu pracy  więcej >

Postępowanie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki na udzielenie Ministerstwu Infrastruktury prawa do aktualizowania i korzystania z posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury baz informacji prawnej Lex Omega z modułem "Komentarze" wraz z dzierżawą serwera internetowego, w aktualizacji dwutygodniowej, na okres 9 miesięcy  więcej >

Postepowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na: Świadczenie w okresie od 1 września 2008 r. do 31 października 2008 r. w kasach PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. usługi dystrybucji okładek do biletów kolejowych z zamieszczoną reklamą Sektorowego Programu Operacyjnego Transport  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług, samolotami rejsowymi, pasażerskich przewozów lotniczych zagranicznych, lub pośrednictwa w nabywaniu usług pasażerskich przewozów lotniczych zagranicznych dla osób delegowanych z Ministerstwa Infrastruktury MI (Nr sprawy: RZP 10/07/08/PN/B)  więcej >

Postępowanie w trybie z wolnej ręki, której przedmiotem jest zaprojektowanie i zamieszczenie reklamy Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na tylnej okładce koperty do biletów o wymiarach 210x90 mm w łącznym nakładzie 800 000 szt. oraz dystrybucja w/w kopert w okresie 1 września - 31 października 2008 r. w kasach PKP Intercity na terenie kraju  więcej >

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie konsultantów, którzy będą świadczyć usługi prawne na rzecz na Ministerstwa Infrastruktury w zakresie przygotowania i oceny projektów, procedury przetargowej, kontraktowania oraz systemu zarządzania projektami funduszu spójności w sektorze transportu, oraz zawarcie z nimi umowy ramowej  więcej >

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację parkingu wewnętrznego przy budynku B i C Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych na potrzeby pracowników Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)  więcej >

Przetarg nieograniczony na modernizację trzech dźwigów osobowych w budynku "B" Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 4/6  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie z wolnej ręki, na zorganizowanie dwudniowego szkolenia pt. "Komunikacja interpersonalna we współpracy zespołowej dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie funduszy unijnych"  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę komputerów, akcesoriów i urządzeń drukujących na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrożenie SPO Transport  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej reki na udzielenie Ministerstwu Infrastruktury prawa do aktualizowania i korzystania z posiadanych przez Ministerstwo Infrastruktury baz informacji prawnej Lex Omega wraz z modułami Komentarze, Prawo Europejskie (PE), Informator  więcej >

Przetarg nieograniczony na modernizację schodów przed głównym wejściem do Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 4/6, polegającą na przebudowie istniejacych schodów kamiennych do rotundy  więcej >

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie 42 samochodów służbowych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczenia dodatkowego AC i NW na 2008/2009 r.  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, zwanych dalej SOP, w budynkach A i C (część I zamówienia) oraz w budynku B (część II zamówienia) Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na opracowanie dla Ministerstwa Infrastruktury dokumentu pt. „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku – uzupełnienie o zagadnienia kluczowe z punktu widzenia zamierzeń Unii Europejskiej” w konsekwencji przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków do nieruchomości będących w trwałym zarządzie Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zapewnienie noclegów ze śniadaniem oraz kolacji dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, przeprowadzających w 2008 r. postępowania kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz członkom Komisji uczestniczącym w posiedzeniach Komisji  więcej >

Przetarg nieograniczony na przeglądy techniczne i konserwację instalacji Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (zwanych SOP) w budynkach A, B i C Ministerstwa Infrastruktury (MI) w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowych (nie regenerowanych) tonerów i tuszów do drukarek, faksów oraz kserokopiarek  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z obsługą egzaminu weryfikacyjnego dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym  więcej >

Przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie  więcej >

Przetarg nieograniczony - DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO  więcej >

Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu multimedialnego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem dla potrzeb pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO Transport w ramach działania 3.1 SPO Transport - Wsparcie efektywnego zarządzania SPOT  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu nr SPOT/3.2/119/05 - Kampania informacyjno-promocyjna SPOT w latach 2005-2007  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów odblaskowych w ramach projektu nr SPOT/3.2/119/05 - Kampania informacyjno-promocyjna SPOT w latach 2005-2007  więcej >

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ (USŁUGI KONSULTANTA)  więcej >

Przetarg nieograniczony - ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY PRZY UL. KRUCZEJ 38/42, ZGODNIE Z UZGODNIONYM „PLANEM OCHRONY”  więcej >

Przetarg nieograniczony - ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 I NA PRZYLEGŁYM TERENIE ZGODNIE Z UZGODNIONYM „PLANEM OCHRONY” ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. WOŁOSKIEJ 26 W WARSZAWIE (GARAŻY)  więcej >

Przetarg nieograniczony - DOSTAWA PRASY KRAJOWEJ DLA MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY W 2008 ROKU  więcej >

Dostawa 15 szt fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych na potrzeby Ministerstwa Transportu  więcej >

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług lotniczych przewozów pasażerskich zagranicznych  więcej >

Przetarg nieograniczony - DOSTAWA TRZECH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę kuponów dla uprawnionych pracowników  więcej >

Dostawa fabrycznie nowych kopiarek cyfrowych na potrzeby ministerstwa Transportu  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania wraz z instalacją na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO Transport  więcej >

Przetarg nieograniczony - DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  więcej >

Przetarg nieograniczony na wykonywanie konserwacji elektronicznego systemu kontroli dostepu, alarmowania i napadu oraz systemu telewizji dozorowej w budynkach Ministerstwa Transportu przy ulicy Chałubińskiego 4/6 w Warszawie  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę materiałów budowlanych  więcej >

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wykonanie instalacji chłodu do central wentylacyjnych w budynku B Ministerstwa Transportu w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO (DSO) W BUDYNKU „B” MINISTERSTWA TRANSPORTU (MT) PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 W WARSZAWIE  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Ministerstwa Transportu  więcej >

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - dwudniowe szkolenia z zamówień publicznych  więcej >

PRZETARG NIEOGRANICZONY - OCHRONA OSÓB I MIENIA  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy przez Ministerstwo Transportu na wyprodukowanie przez Wykonawcę 5 minutowego odcinka poświeconego bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz jego emisję przez miesiąc na ekranach multimedialnych i w 19 kinach sieci Helios, Kinoplex i Silver Screen w ramach Polskiej Kroniki Motoryzacyjnej  więcej >

Ogłoszenia o zawarciu umowy na udzielenie Ministerstwu Transportu prawa do aktualizowania i korzystania z posiadanych przez Ministerstwo baz informacji prawnej Lex Omega wraz z modułami "Komentarze", "Informator Prawno-Gospodarczy" (IPG), "Prawo Europejskie" (PE), w aktualizacji tygodniowej na okres 12 miesięcy  więcej >

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY - Czy musiało tak być  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na organizację dwóch edycji szkolenia pt. "Audyt i kontrola projektów realizowanych w ramach EFRR" w ramach projektu SPOT/3.1/157/05 pt. "Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO-T (I 2006 - IX 2007)"  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Ministerstwa Transportu  więcej >

Przetarg nieograniczony na wymianę pokrycia dachowego na budynkach A,B i C i rotundzie z łacznikami w Ministerstwie Transportu w Warszawie  więcej >

Przetarg nieograniczony na wykonanie odznak honorowych, okładek do legitymacji oraz pudełek do odznak dla Ministerstwa Transportu. RZP NR 1/04/07/PN/B  więcej >

Przetarg nieograniczony na rozbudowę sieci strukturalnej teleinformatycznej na wysokim parterze budynku "A" w Ministerstwie Transportu przy ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie  więcej >

KONSERWACJA INSTALACJI WENTYLACJI OGÓLNEJ UŻYTKOWANYCH W BUDYNKACH A, B, C MINISTERSTWA TRANSPORTU (MT) W WARSZAWIE PRZY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy usługi hotelarskie i restauracyjne podczas spotkania ECC CEPT  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostęp do serwisu informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej  więcej >

Przetarg nieograniczony "Produkcja blankietów kart plastikowych do patentów żeglarskich kapitanów żeglugi śródlądowej klasy A i B ich personalizacja, produkcja wzorów, magazynowanie oraz dostarczanie ich do Urzędów Żeglugi Śródlądowej".  więcej >

Konserwacja urządzeń dźwigowych użytkowanych w budynkach Ministerstwa Transportu (MT) w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 i ul. Kruczej 38/42  więcej >

Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową urządzeń klimatyzacyjnych zlokalizowanych w budynkach Ministerstwa Transportu przy ul. Chałubińskiego 4/6 i ul. Kruczej 38/42  więcej >

Ogłoszenie o przetargu na osobowe samochody służbowe  więcej >

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/01/26-1255989  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażaniu SPO Transport w Ministerstwie Transportu w Warszawie, przy ulicy Chałubińskiego 4/6  więcej >

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów promocyjnych  więcej >

Produkcja blankietów do patentów żeglarskich kapitanów żeglugi śródladowej klasy A i B, ich personalizacja, magazynowanie oraz transport do Urzędów Żeglugi Śródladowej  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na dostawę wyrobów budowlanych  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na emisję spotu kampanii społecznej pod wspólnym hasłem "Włącz myślenie" wraz z komentarzem w Polskiej Kronice Motoryzacyjnej.  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia pracowników Ministerstwa Transportu  więcej >

Informacja o wyborze oferty na dostawę wyrobów budowlanych  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zorganizowanie i przeprowadzenie dla Ministerstwa Transportu szkoleń pt. "Zasady sporządzania raportu oddziaływania na środowisko" - 2 edycje szkolenia  więcej >

Opracowanie dla Ministerstwa Transportu Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę papieru kserograficznego - ogłoszenie o zawarciu umowy  więcej >

Przetarg nieograniczony - przygotowanie i przeprowadzenia szkoleń językowych dla pracowników Ministerstwa Transportu zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze transportu  więcej >

Informacja o wyborze oferty dot. przygotowania do druku, wydrukowania i dostarczenia do Zamawiającego dwóch broszur: "Witamy w Polsce" i "Bezpieczeństwo na drodze"  więcej >

Przetarg nieograniczony na aktualizację oprogramowania i bazy danych sygnatur wirusów eksploatowanego oprogramowania antywirusowego "F-Secure Anti-Virus Corporate Suite v.6.xx/5.xx" na potrzeby Ministerstwa Transportu  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę systemu bezpieczeństwa do kompleksowej ochrony serwerów poczty elektronicznej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami oraz usługą opieki serwisowej dla Ministerstwa Transportu w Warszawie  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na organizację szkolenia pt. "Rola instytucji pośredniczącej w realizacji projektów - wymiana doświadczeń" w dniach 21-22 listopada 2006 r.  więcej >

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - DOSTAWA PAPIERU KSEROGRAFICZNEGO  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na realizację szkoleń językowych z języka angielskiego w ramach projektu SPOT/3.1/157/05 pt. "Szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPOT"  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę sieciowego sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Transportu w Warszawie  więcej >

Przetar nieograniczony na "Dostawę bonów dla uprawnionych pracowników"  więcej >

"Dutch Town - pilotażowy projekt uspokojenia ruchu w dzielnicy Włostowice w Puławach i na drodze wojewódzkiej nr 824 od ul. Skowieszyńskiej do granicy miasta" wraz z zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami geometrycznymi  więcej >

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/10/06-1227205  więcej >

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/10/06-1054943  więcej >

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług lotniczych przewozów pasażerskich zagranicznych  więcej >

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługę serwisowania kopiarek OCE, będących w posiadaniu MT  więcej >

Przetarg nieograniczony na wykonanie z własnych materiałów Wykonawcy i dostarczenie Zamawiającemu 4,5 tys. kamizelek ostrzegawczych uniwersalnych dla kierowcy, motocyklisty, rowerzysty i pieszego z logo KRBRD i nadrukiem „Włącz myślenie” oraz 40 tys. opasek samozaciskowych odblaskowych z logo KRBRD i nadrukiem „Włącz myślenie”  więcej >

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie: "Opracowanie raportu o stanie dróg w miastach, w szczególności organizacji zarządzania i finansowania oraz stanie zatrudnienia kadry specjalistycznej".  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę tonerów i tuszów do drukarek, faksów oraz kserokopiarek (nie regenerowanych) na potrzeby Ministerstwa Transportu  więcej >

Ogłoszenie o zawarciu umowy dot. dostawy wraz z instalacją we wskazanych pomieszczeniach Zamawiającego kopiarko-drukarek  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla ministerstwa transportu  więcej >

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH MINISTERSTWA TRANSPORTU W ZAKRESIE OC, AC, NW.  więcej >

Przetarg nieograniczony na wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia sposobów (metod) redukcji kosztów usług telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej w Polsce  więcej >

Ministerstwo Gospodarki Morskiej - ogłoszenie o zamówieniu publicznym na WYKONANIE EKSPERTYZY POD TYTUŁEM: "Opracowanie koncepcji dotyczącej funkcjonowania systemu badania i orzekania w dochodzeniach dotyczących wypadków morskich"  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowe sieci strukturalnej teleinformatycznej w pomieszczeniach biurowych na V piętrze budynku „A” Ministerstwa Transportu  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących np. drukarek , kserokopiarek i faksów  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie odznak honorowych, okładek do legitymacji oraz pudełek do odznak dla Ministerstwa Transportu i Budownictwa  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na kompleksową obsługę Ministerstwa Transportu i Budownictwa w zakresie tłumaczeń pisemnych  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi administrowania siecią komputerową i wsparcia informatycznego użytkowników sprzętu komputerowego na potrzeby Ministerstwa Transportu i Budownictwa w Warszawie  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie ogólnokrajowych szkoleń kadr bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Działania 3.1 Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO Transport) – Wsparcie efektywnego zarządzania SPO Transport  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego dla pracowników Ministerstwa Transportu i Budownictwa oraz przygotowanie programu i materiałów dydaktycznych  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę dwóch samochodów osobowych dla Ministerstwa Transportu i Budownictwa przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie ekspertyzy pn. „Analiza technicznych i prawnych aspektów spyware na świecie oraz ocena funkcjonujących przepisów prawnych w tym zakresie w Polsce pod kątem ewentualnego wprowadzenia nowych regulacji"  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na remont pokoi biurowych w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie, wdrożenie i uruchomienie serwisu internetowego dla Ministerstwa Transportu i Budownictwa, wraz z utrzymaniem i udostępnieniem strony internetowej Ministerstwa Transportu i Budownictwa w Internecie na serwerach wykonawcy oraz serwisowanie i rozwój systemu zarządzania treścią wykorzystywanego do prowadzenia strony internetowej  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż systemu klimatyzacyjnego dla budynku "C" Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Systemu Bezpieczeństwa Pożarowego (SBP) w budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42  więcej >

Przetarg ograniczony na dostawę sprzętu komputerowego z akcesoriami dla Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Przetarg nieograniczony na analizę i adaptację Regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ  więcej >

Ogłoszenie o zamówienie na dostawę bonów towarowych dla Ministertwa Infrastruktury  więcej >

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym przetargiem jest dostawa urządzeń do kontroli fizycznej dla budynku Ministerstwa Infrastruktury (MI) przy ul. Kruczej 38/42 wraz z montażem. Dostawa obejmuje dwie bramki do przejścia obustronnego z kontrolerami przejścia i czytnikami kart oraz bramkę detektora metali.  więcej >

Ogłoszenie o przetargu na rekonstrukcję elewacji budynku rotundy i łączników do budynków „B” i „C” Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę modułów do modularnych przełączników sieciowych eksploatowanych w sieci komputerowej Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42  więcej >

Ubezpieczenie 34 samochodów służbowych Ministerstwa Infrastruktury w zakresie OC, AC I NW.  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów biurowych dla Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa Systemu Bezpieczeństwa Pożarowego (SPB) w budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42"  więcej >

Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowych pomiarów predkosci pojazdów i stopnia wykorzystania pasów bezpieczenstwa oraz urzadzen zabezpieczajacych dzieci w ramach Działania 2.3 Sektorowego Programu OperacyjnegoTransport (SPO Transport) - Wdrażanie i monitoring srodków poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie konserwacji elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynkach Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6 i ul. Kruczej 38/42  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę systemu ochrony przed atakami sieciowymi typu Juniper Networks NetScreen Intrusion Detection and Prevention NetScreen-IDP 100 lub systemu równoważnego wraz z usługą opieki serwisowej dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie na warunkach określonych w SIWZ i załącznikach nr 1, 2, 3 i 4  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w formie e-learning (kształcenie na odległość) dla pracowników Ministerstwa Infrastruktury zaangażowanych we wdrażanie Sektorowego Programu Operacyjnego Transport  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie opracowania pn. 'Informacje o mieszkalnictwie - wyniki monitoringu za 2004 r.'  więcej >

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Modernizację instalacji elektrycznej w budynku Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Kruczej 38/42"  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę komputerowych urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem zarządzającym, pakietami wsparcia technicznego i szkoleniem w zakresie urządzeń typu firewall dla Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Opracowanie serwisu internetowego na temat sektorowego programu operacyjnego - transport oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej w internecie"  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla wytypowanych urzędów morskich  więcej >

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli biurowych wraz z montażem dla Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę papieru kserograficznego na potrzeby Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na obsługę techniczną posiedzeń Komitetu Sterującego do Spraw Sektorowego Programu Operacyjnego Transport  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rekonstrukcję elewacji budynku A (część biurowa i część mieszkalna) Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4 w Warszawie.  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę akcesoriów komputerowych dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego dla Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie  więcej >

Ogłoszenie o zamówiniu publicznym na wymianę instalacji centralnego ogrzewania (c. o.) w budynkach A, B, C oraz wymianę instalacji c. o., wodno-kanalizacyjnej i gazu w budynku A (część mieszkalna) Ministerstwa Infrastruktury przy ul. Chałubińskiego 4/6  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu teleinformatycznego z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi dla Ministerstwa Infrastruktury  więcej >

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie analizy systemu zarządzania SPO Transport w Ministerstwie Infrastruktury  więcej >


Data modyfikacji: 2013/11/08 11:24:14
Redaktor: Beata Pondo